Kanser

Kanser, hücre yapımızda DNA'nın bozulması sonucu hücrelerin umarsızca anormal bir şekilde büyümesi ve sayısının artmasıdır. Günde bedenimizde yaklaşık olarak 10.000 mutasyon oluşmasına rağmen immün sistemimiz her daim vücudumuzu tarar ve kanserli hücreleri doğduğuna pişman eder. Güzel vücut hücreleri amip gibi bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yeniden yapılması ve hasar gören dokuların tedavi görmesi maksadıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Ama bu güçleri de azdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin yaşamı boyunca belli bir bölünebilme sayısı mevcuttur. Sıhhatli bir hücre ne zaman bölünebileceğini bilme potansiyeline yeteneğine sahiptir

Lakin kanser hücreleri, bu gücü yitirir, fazla fazla bölünmeye başlar ve fazlaşırlar.çoğalırlar. Kanser hücreleri toplanarak urları meydana getirirler. Urlar sağlıklı dokuları bozarlar. Eğer kanser hücreleri meydana getirdikleri tümörden koparlarsa, kan veya lenf sistemi aracılığı ile bedenin farklı bölgelerine gidebilirler. Gittikleri Bu web sitesine git organlarda tümör oluşturur ve çoğalmaya devam ederler. Kanserin bu şekilde bedenin farklı bölümlerine yayılması oluşumuna metastaz denir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Kanser”

Leave a Reply

Gravatar