Kanser

Kanser, hücre yapımızda DNA'nın bozulması sonucu hücrelerin umarsızca anormal bir şekilde büyümesi ve sayısının artmasıdır. Günde bedenimizde yaklaşık olarak 10.000 mutasyon oluşmasına rağmen immün sistemimiz her daim vücudumuzu tarar ve kanserli hücreleri doğduğuna pişman eder. Güzel vücut hücreleri amip gibi bölünebilme yeteneğine sahiptirler. Ölen hücrelerin yeniden yapılması ve hasar gören dokuların tedavi görmesi maksadıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Ama bu güçleri de azdır. Sonsuz bölünemezler. Her hücrenin yaşamı boyunca belli bir bölünebilme sayısı mevcuttur. Sıhhatli bir hücre ne zaman bölünebileceğini bilme potansiyeline yeteneğine sahiptir

Lakin kanser hücreleri, bu gücü yitirir, fazla fazla bölünmeye başlar ve fazlaşırlar.çoğalırlar. Kanser hücreleri toplanarak urları meydana getirirler. Urlar sağlıklı dokuları bozarlar. Eğer kanser hücreleri meydana getirdikleri tümörden koparlarsa, kan veya lenf sistemi aracılığı ile bedenin farklı bölgelerine gidebilirler. Gittikleri Bu web sitesine git organlarda tümör oluşturur ve çoğalmaya devam ederler. Kanserin bu şekilde bedenin farklı bölümlerine yayılması oluşumuna metastaz denir.

Kanser

Kanser, hücrelerde DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin umarsızca aşırı bir şekilde büyümesi ve miktarının artmasıdır. Bir gün içinde vücudumuzda neredeyse 10.000 değişim oluşmasına rağmen bağışıklık sistemimiz her an hücrelerimizi tarar ve kanserli hücreleri yok eder. Güzel beden hücreleri kendini bölme potansiyeline sahiptirler. Ölen hücrelerin sıfırlanması ve hastalanan dokuların tedavi görmesi amacıyla bu yeteneklerini kullanırlar. Fakat bu güçleri de fazla değildir. Sonsuza kadar bölünemezler. Her hücrenin yaşam süresi boyunca miktarı belli bölünebilme sayısı vardır. İyi durumda olan bir hücre ne zaman bölünebileceğini anlama potansiyeline yeteneğine Burada sahiptir

Buna karşın kanser hücreleri, bu gücü unutur, kontrolsüz bölünmeye başlar ve sayıları artar. Kanser hücreleri birlikte urları oluştururlar. Urlar sıhhatli dokuları sıkıştırabilirler. Eğer kanser hücreleri meydana getirdikleri urdan ayrılırsa, kan veya lenf dolaşımı aracılığı ile bedenin farklı bölümlerine karışabilirler. Gittikleri bölgelerde ur meydana getirir ve hızla çoğalmaya devam ederler. Kanserin bu biçimde bedenin diğer bölümlerine yayılması oluşumuna metastaz denilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15